Ремонт на Готварски Печки

  Pechka2Готварска печка е домакински електроуред спадащ към едрата бяла техника. Разнообразието от готварски печки е голямо - съществуват електрически, газови и комбинирани готварски печки (газ и ток), с или без котлони, малки и големи и други варианти. Най-често срещаният вариант е печка с два до четири котлона или керамичен плот.

  Готварската печка е най-добрият помощник във всяка кухня е много добре балансирана електромаханична система. За най-ефективен ремонт е препоръчително при подмяната на дефектирали части да се подмяня и съответния кабелен сноп, който да бъде с калайдисани контактни клеми. Така се осигуряват стабилни и трайни електрически връзки и нормални технически условия на работа, както на нагревателите, така и на комутиращите устройства.

  При проблем с готварската Ви печка СОЛЕКС Сервиз Ви предлага следните сервизни услуги:

  Отстраняване на ел повреда 25.00 лв.
  Смяна керамичен плот 35.00 лв.
  Смяна нагревател (горен, долен) 25.00 лв.
  Смяна ключ (термостат) 35.00 лв.