Ремонт на Микровълнови Фурни

  microwave ovenМикровълновата фурна (често наричана и микровълнова печка) е домакински електроуред, използващ микровълни за затоплянето на храна, съдържаща вода. За разлика от класическата печка, при микровълновата се постига нагряване едновременно в целия обем на храната. Използва се предимно за притопляне на вече сготвена храна, вкл. полуфабрикати, въпреки че с нея може и да се готви. Микровълновите фурни могат да бъдат с механично или електронно управление. Тези с механично се управляват обикновено чрез два регулатора - чрез единия се настройва мощността, а чрез другия - времето за печене. При микровълнови печки с електронно управление времето се настройва с точност до 1 сек, имат специални програми за готвене (за пуканки, зеленчуци, кексчета, картофи, пица, напитки и др.). Повечето микровълнови печки с електронно управление имат таймер и часовник. Чрез таймера може да се настрои в колко часа, при каква мощност, за колко време или каква програма да се включи. Микровълновите печки са снабдени със защита за спиране на излъчването на микровълни при отваряне на вратата по време на готвене. Повечето съвременни микровълнови фурни имат грил и възможност за комбинирано печене (микровълни+грил).

  Диапазонът на електромагнитните микровълни включва честоти от 300 MHz (? = 1 m) до 300 GHz (? = 1 mm). Домашните микровълнови фурни работят обикновено на честоти около 2,45 GHz, т. е. ? = 12,23 cm. Вълните се генерират от магнетрон и по вълновод постъпват в камерата, в която ще се поставя храната. Камерата е с форма на паралелепипед и стените ? са метални. От вътрешната страна на стъклената вратичка на фурната, както и пред гнездото, в което е поместена осветителната крушка, са поставени метални решетки, чиито отвори са многократно по-малки от дължината на вълната, така че камерата фактически представлява един фарадеев кафез. В повечето микровълнови фурни храната се поставя върху въртяща се поставка, а по-скъпите модели са снабдени и с въртящ се рефлектор, разположен на тавана на камерата.

  При проблем с Вашата микровълнова фурна СОЛЕКС Сервиз Ви предлага следните сервизни услуги:

  Отстраняване на ел повреда 25.00 лв.
  Отстраняване на искрене 35.00 лв.
  Смяна магнетрон/високоволтов трансформатор 85.00 лв.
  Ремонт електронен блок 45.00 лв.